Code of Conduct

Denne Code of Conduct for Forretningsrelationer (CoC) udgør vores krav til vores forretningsrelationer, herunder leverandører og partnere. Vi bestræber os på at håndtere risikoen for indvirkninger på bæredygtighed i overensstemmelse med den globale minimumsstandard, som er defineret i FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (OECD), hvilket vi også forventer af vores forretningsrelationer.

Et stærkt samarbejde
Det er kun muligt at arbejde sammen og drage fordel af hinanden, hvis begge parter nøje overvejer, hvor vores respektive virksomheder kan udfordre bæredygtig udvikling. Disse udfordringer er vi som virksomheder forpligtet til at adressere.

Minimumsstandarden
For at opfylde minimumsstandarden, kræver det, at forretningsrelationen: 

  • Forpligter sig gennem en politikerklæring
  • Foretager regelmæssige indvirkningsanalyser af aktuelle og potentielle negative indvirkninger.
  • Handler for at forebygge eller afbøde de potentielle negative indvirkninger, samt afhjælper de aktuelle indvirkninger, der bliver identificeret.
  • Kommunikere om dette ved at rapportere om de identificerede indvirkninger, handlinger, og løbende status på håndtering til personer, der måtte opleve indvirkninger, og andre relevante interessenter.
  • Beder sine forretningsrelationer om at opfylde minimumsstandarden for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGPs/OECD).

Dokumentation
Hvis forretningsrelationen er en større virksomhed, skal denne kunne dokumentere overholdelse af kravene fremsat i denne CoC. Forretningsrelationen skal kunne dokumentere:

  • Politikerklæring(er), inden for det første år. 
  • Første indvirkningsanalyser, inden for to år.
  • At forretningsrelationen stiller lignende krav til sine forretningsrelationer.

En mindre virksomhed må forventes at have en politik og en CoC; og så skal den kunne redegøre mundtligt for håndtering af sine risici.

Værdikæden
Hvis parterne bliver opmærksomme på væsentlige negative indvirkninger i virksomheden eller værdikæder, skal der straks underrettes herom til den anden part. Informationen skal indeholde om de planlagte tiltag til at håndtere disse indvirkninger.